Ajánlatkérés

Projektmenedzsment

Tervezés, koordináció

PROJEKTKOORDINÁCIÓ, PROJEKTVEZETÉS


Ezek ma még kevésbé elfogadott és alkalmazott eljárások a kis- és közepes ( 1 – 20 millió) projektek tekintetében. Ezek nélkül sok esetben a megrendelő többet kockáztat az indokoltnál. Kiknek és mikor lehet szüksége projektkoordinációra, projektvezetésre?

Amikor a megrendelő számára fontos, hogy egy kézben legyen a fejlesztéssel kapcsolatos minden folyamat, és azt szakmailag hitelesen, de érthető kommunikáció mentén lehessen véghezvinni.

Abban az esetben, ha a fejlesztési igény szakmai paraméterei a megrendelő részéről nem átláthatók, vagy az eredmény és a költségek realitását illetően is merülnek fel kétségek.

Amikor az igény sem teljesen letisztázott és nem látható előre, hogy mi által és pontosan hogyan képes egy új fejlesztés megtérülést és az érintett területeken (pl.: munkaerő, bér, anyagköltség, idő, stb. ) optimalizációt biztosítani...

Fejlesztési platformok

A Webügynél minden esetben személyes találkozó keretein belül, kollégáink tematikus, szakmai és gyakorlati kérdésein keresztül mérik fel a pontos igényeket. Előfordul, hogy maga az ügyfél sem tudja pontosan mire van szüksége és csupán külső információk, a napi operatív tapasztalat, probléma, vagy jövőbeni üzleti elképzelés az alapja az igényeknek Ebben az esetben sokat segít kollégáink tapasztalata, rálátása, hiszen olyan dolgokra is rá tud világítani, amire esetleg az ügyfél jelenleg nem is gondol. Természetesen sosem a feladatok duzzasztása a szempont, sokkal inkább a végeredmény optimális biztosítása, vagy a költségek racionalizálása.

 • Mi az elsődleges cél a fejlesztéssel?
 • Mit, mivel és hogyan érdemes megvalósítani?
 • Milyen technológiát követel meg a fejlesztés?
 • Hogyan és milyen jellegű eredményeket képes biztosítani a fejlesztés?

Sokszor nem is gondolnánk, hogy egy – egy aprónak tűnő igény mögött is mennyi részletet, összefüggést szükséges pontosítani ahhoz, hogy valós képet kapjunk a megvalósíthatóságról és pontosan azt és úgy tudjuk biztosítani végeredményként, ahogy az elvárható. Vizuális, funkcionális,, vagy üzleti igénytől az elfogadott végeredmény eléréséig, rögös és hosszú az út. Sokszor nem is felmérhető, hogy elképzelésünk, igényünk pontosan milyen folyamatokat indukál, milyen üzleti, technológiai követelményeket és milyen mértékű szakmai forrásokat és időráfordítást igényel, hogy létrejöhessen. Lehet szó egyedi weboldalról, vagy webshopról, szinkronizációs igényről, vagy egy mobil applikáció fejlesztéséről, ezek kialakítása, hatékony működésük biztosítása, nagyon komplex feladat, főleg úgy és akkor, ha a megrendelőnk a kiadásait, minél hamarabb szeretné látni megtérülni.

Egy, másfél óra alatt precízen feltérképezzük az igényeket, az elvárt folyamatokat és üzletileg modellezzük a kialakítandó együttmüködést. A lehetőségekhez mérten rávilágítunk az alternatívákra, standard, vagy egyedi megoldásokra. A beszerzett információk alapján a legtöbb esetben nagyságrendileg már meghatározható a teljes projekt költsége. Az igények értelmezhetősége, a feladatok és elvárások jobb megértése, valamint az időráfordítás optimalizálása érdekében érdemes ügyfélként is felkészülni, és a rendelkezésre álló dokumentációkat, jegyzeteket, esetleges támpontot jelentő információkat összeszedni és ezeket bemutatni.

A pontos, precíz felmérés eredménye az úgynevezett „scope”, amely a teljes feladat- és elvárás listát tartalmazza. Amennyiben ez mégsem teljes, úgy az ügyféligényeknek megfelelő, de csupán indikatív ajánlatot tudunk adni. A projekt mérete függvényében általában 20 – 30% eltérés lehet a végleges árhoz képest. Ahol több láthatatlan összetevőre, elvárásra, technikai követelményre lehet számítani, tételes, de csak nagyságrendi költségeket tudunk meghatározni a projektre vonatkozóan.

Min múlik az ár ? Elsősorban az időráfordítás mértékétől, a szükséges szakmai kompetenciától, a fejlesztői környezettől, a feladat komplexitásától és típusától, valamint hogy milyen technológiai elvárásoknak kell megfelelni a projekt kapcsán. Továbbá jelentős tétel a szakmai felmérés, a tervezés és az igények- és követelmények dokumentációja. Ennek hiányában egyetlen fejlesztés határidőn belüli precíz és eredményes kivitelezése sem garantálható. Egy projekt költségeinek a fent említett folyamat, majd 20 – 30% teszi ki, amiből látszik, hogy milyen hatalmas jelentőséggel bír. Ennek ellenére a legtöbb esetben ennek megfizetését csak abban az esetben kérjük, amennyiben a projekt mégsem kerül megrendelésre.

Mi alapján lehet nagy biztonsággal dönteni ? Gyakran találkozunk csalódott, pórul járt és elégedetlen ügyfelekkel, akik egy – egy vágyott informatikai fejlesztés kapcsán nagyon nem azt kapták, mint amire számítottak. Van ahol előbb, de többnyire utóbb derülnek ki azok a kis hiányosságok, elvárások, melyek romba döntik az végeredményt. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy vagy az egyik, vagy a másik fél hibás, mint inkább azt, hogy a döntés pillanatában egyikük nem rendelkezett kellő mennyiségű információval, vagy a sok szempont közül mindössze egyet, vagy kettőt vettek figyelembe.

Néhány gyakori hiba a döntési pontnál:

 • Nem megfelelő szakmai rálátás, vagy információhiány
 • Szakmai érvek helyett a döntést a költségek határozzák meg
 • Nem, vagy hiányosan feltárt elvárások, követelmények
 • A kivitelező szakmai kompetenciájának nem megfelelő felmérése
 • Szakmai javaslatok, útmutatás figyelmen kívül hagyása

Szintén gyakori jelenség, hogy ugyan igénybe veszik a szakértőt, de valahogy mégis jobban értenek hozzá és ezáltal a megrendelő minden különösebb szakmai alap nélkül felülírja a leírtakat. Ilyen esetekben az alábbi “bölcsesség” figyelembe vételét javasoljuk: “ez is egy szakma és nem egy szakkör!”

Megrendelői oldalról, mi jelenthet támpontot:

 • Ügyfélkör minősége
 • Eddigi munkák területei / jellegük
 • Publikációk az adott témában
 • Szakmai anyagok részletessége / érthetősége

A Webügy Kft. mindig az adott ügyféligényhez igazított formában, a projekt volumenének és értékének megfelelő együttműködés kialakítására törekszik. Ez lehet eseti, vagy időszakos, de a szolgáltatások jelentős részénél a folyamatos együttműködések az igazán eredményesek.

Alacsony értékű megbízások esetében az ÁSZF- ben foglalt feltételek szerint írásos megrendelés, magasabb szolgáltatási érték, vagy folytonosság esetén, Vállalkozási-, vagy Megbízási szerződés keretei között jön létre az együttműködés, amely természetesen mindkét fél számára tartalmaz jogokat, illetve kötelezettségeket.

Az összetett projektek esetében a pontos költségeket kizárólag a rendszerkövetelmény specifikáció elkészülte után lehet meghatározni. Itt kerül kibontásra minden apró részlet, és kerül pontosításra az igényeknek megfelelően. Mind logikailag, mind üzletileg igazodni kell az elvárásokhoz és ezeknek a fejlesztést meg kell feleltetni. Fontos, hogy ez nem egy felhasználói kézikönyv, inkább egy pontos leírás arról, hogy minek, hogyan és milyen formában kell megfelelnie a fejlesztésnek. A dokumentációban foglaltakat a megrendelővel értelmezzük és elfogadtatjuk. Onnan már ez a dokumentáció a „szentírás”, hiszen kizárólag e mentén végezzük el a feladatokat. Több év tapasztalata, hogy sokszor a fejlesztések alatt „jön meg az étvágy” és több, addig nem említett igény is előkerül a megrendelő részéről. Ez persze nem gond, de ezek megvalósítása soha nem képezheti az adott fejlesztés részét, hanem pótmunka címszó alatt kiegészítő fejlesztésként külön költségvonzattal kerülhet megvalósításra.

 • A felmérés és a dokumentáció elkészítése egy mérföldkő a projekt kapcsán, hiszen annak birtokában a legtöbb kivitelező kérdés nélkül képes megvalósítani az abban leírtakat.
 • Ennek az eredményterméknek egyaránt jelentősége van a fejlesztés megkezdésekor, továbbfejlesztésénél és lezárásakor.
 • A fejlesztési folyamatok végén a megrendelő biztos lehet benne, hogy pontosan azt kapja és a termék úgy fog működni, ahogyan az elvárható és szükséges.

Nézze meg, mennyire magas elvárásoknak is meg tud felelni ez a dokumentum

Követelmény specifikáció minták ITT

A fejlesztéseket mind a kisebb, mind a nagyobb projektek esetében ütemezzük. Ez azt jelenti, hogy úgynevezett mérföldköveket iktatunk be. Tehát nem mindent egyszerre, egy lépcsőben valósítunk meg. Ennek elsősorban a magas költségvetésű projektek esetében a finanszírozás oldaláról lehet nagy jelentősége. Az egyes elemek- amennyiben a projekt erre lehetőséget ad- időben és fizetési ütem tekintetében is elmozgathatók. Szükség esetén a fejlesztés egyes fázisaiba az ügyfelet bevonjuk, valamint a projekt teljes időtartama alatt informáljuk, azaz demózzuk az addig elkészült elemeket, modulokat. A fejlesztés minden esetben határidők mentén zajlik, melyek betartását a vállalás értelmében a magunk részéről szavatoljuk.

A fejlesztést követően, a bevezetést, átadást megelőzően az új fejlesztés működését, funkcióit teszteljük. A teszt egyrészt a fejlesztői környezetben is megtörténik, de fontos, hogy éles futtatási környezetben is élesítve legyen, még a publikussá tétel előtt. A tesztidőszakban feltárt hibák javításáról díjmentesen gondoskodunk, mint ahogy az átadás utáni egy évében is garanciális felelősséget vállalunk.

Egy új fejlesztés számos kihívást jelent az elején, hiszen hiába ölt „testet” annak megismerése, használata, eleinte mindenképpen ismeretlen terület lesz. A befejezést követően az átadás, bevezetés sikeressége érdekében támogatjuk a megrendelőt, így vállaljuk a megfelelő szintű oktatást, videó és hanganyag rögzítésével, hogy a későbbiekben is felhasználható legyen, valamint olyan átlátható és értelmezhető felhasználói dokumentációt biztosítunk, amely segít az üzembiztos alkalmazásban. Összetettebb fejlesztések esetében javasoljuk a szoftver üzemeltetését is (SLA), így garantálva annak üzembiztos fenntarthatóságát, az adatbiztonságot és a folyamtos supportot.

Garanciavállalás - Az átadott fejlesztésekre, üzemeltetési megállapodástól függetlenül a fejlesztési (forráskód), technológiai hiányosságokra visszavezethető hibák javítására a törvényileg előírt módon vállaljuk.

Üzemeltetés nem minden esetben indokolt, ahol szükséges, ott több egyedi megállapodás is lehetséges:

 • Eseti – ráfordítás függvényében meghatározott díjszabás szerint– óradíjas konstrukcióban
 • Folyamatos – átalánydíjas konstrukció – részletes feladatjegyzék mentén
 • Egyedi megállapodáson belül: a két fenti módozatot ötvözve

Copyright 2018 © Webügy Kft.